YazarUmut CİNDİLOĞLU

İstatistik

6- Ki Kare

Ki-Kare Nedir? Ki-Kare Testi (Chi-Square Test), kategorik veriler üzerinde iki veya daha fazla grup...

İstatistik

5- Z Testi

Z Testi Nedir? Z-Testi, iki grup ortalaması arasındaki farkın anlamlılığını ölçmek için kullanılan...

İstatistik

4- T Testi

T Testi Nedir? T-testi, iki grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup...