İstatistik

5- Z Testi

Z Testi

Z Testi Nedir?

Z-Testi, iki grup ortalaması arasındaki farkın anlamlılığını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir testtir. Bu test, büyük örneklem büyüklüklerinde (genellikle 30 veya daha fazla gözlemden oluşan) kullanılır ve özellikle standart sapma bilindiğinde tercih edilir. Z-Testi, örneklem verilerinin normal dağılıma sahip olduğu varsayımına dayanır.

1. Z-Testi Türleri

  • Tek Örneklem Z-Testi: Bir grup ortalamasının bilinen bir popülasyon ortalaması ile karşılaştırılması için kullanılır.
  • İki Örneklem Z-Testi: İki bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. Bu test, özellikle popülasyon standart sapmaları biliniyorsa ve örneklem büyüklükleri büyükse uygundur.
  • Eşleştirilmiş Z-Testi: Aynı bireylerden alınan ölçümler üzerinde yapılan testlerdir, örneğin, bir tedavi öncesi ve sonrası durumları karşılaştırmak için kullanılır.

2. Temel Kavramlar ve Hesaplama

Z-Testi, standart normal dağılımdan yararlanarak, bir z-skoru hesaplar. Bu skor, ölçülen değerin, popülasyon ortalamasına göre standart sapmalar cinsinden ne kadar uzakta olduğunu gösterir.

3. P-Değeri ve Anlamlılık

Z-skoru hesaplandıktan sonra, bu skora karşılık gelen p-değeri, z-tabloları veya z-dönüşüm fonksiyonları kullanılarak bulunur. P-değeri, null hipotezin (H0) rastgele bir varyasyon sonucu olarak kabul edilebileceği olasılığını ifade eder. Eğer p-değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden (genellikle 0.05) küçükse, null hipotez reddedilir ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır.

4. Limitasyonlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Z-Testi, büyük örneklem büyüklüklerinde uygundur. Küçük örneklerde t-testi daha uygun olabilir.
  • Popülasyon standart sapması genellikle bilinmez ve bu durumda örneklem standart sapması kullanılır. Ancak, bu, testin doğruluğunu azaltabilir.
  • Aykırı değerler ve veri setindeki normal dağılımdan sapmalar, test sonuçlarını etkileyebilir.

5. Pratik Kullanım

Z-Testi, özellikle büyük veri setlerinde hızlı sonuçlar almak için kullanışlıdır. Ekonomi, sosyal bilimler, tıp ve iş dünyası gibi birçok alanda, örneğin, farklı reklam kampanyalarının etkinliğini karşılaştırmak veya tıbbi tedavilerin etkilerini değerlendirmek için kullanılır.

Z-Testi, istatistiksel analizlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli hipotez testlerinin temelini oluşturur. Bununla birlikte, testin kısıtlamalarını anlamak ve sonuçları doğru bir şekilde yorumlamak için istatistiksel bilgi ve dikkat gereklidir.

Tanıştığımıza memnun oldum.👋

Yeni Eğitim Yazılarından İlk Sen Haberdar Olmak İster Misin?

Yalnızca yeni eğitim yazıları geldikçe sizi haberdar ediyoruz!

Yazar hakkında

Umut CİNDİLOĞLU

Herkese Merhaba;

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora öğrencisiyim, aynı zamanda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Çalışma alanlarım Yapay Zeka, Bilgisayarlı Görü, Derin Öğrenme ve Optimizasyondur.

Yorum Yap