İstatistik

3- Korelasyon Analizi

Korelasyon Analizi

Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon analizi, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini ölçmek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. İlişkinin gücü, korelasyon katsayısı ile ifade edilir ve bu, değişkenlerin birbiriyle olan bağlantısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

1. Korelasyon Katsayıları

  • Pearson Korelasyon Katsayısı (r): En yaygın kullanılan korelasyon türüdür ve sürekli ve normal dağılıma sahip veriler için uygundur. Değerleri -1 ile +1 arasında değişir. +1 tam pozitif bir lineer ilişkiyi, -1 tam negatif bir lineer ilişkiyi, 0 ise iki değişken arasında bir lineer ilişkinin olmadığını gösterir. Örneğin, bir öğrencinin çalışma saatleri ile sınavdan aldığı not arasındaki ilişkiyi ölçmek için Pearson korelasyonu kullanılabilir.
  • Spearman’ın Sıra Korelasyon Katsayısı: İki değişken arasındaki monoton ilişkiyi ölçer. Veriler sıralı (ordinal) veya sürekli ancak normal dağılım göstermeyen durumlar için kullanılır. Pearson’a benzer şekilde, -1’den +1’e değerler alır.
  • Kendall’ın Tau Katsayısı: Bu da bir sıra korelasyon ölçüsüdür ve verilerin sıralaması arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Özellikle küçük örneklem boyutlarında Spearman’a göre daha güvenilir olabilir.

2. Korelasyon ve Nedensellik

Korelasyon, iki değişken arasında bir ilişki olduğunu gösterir ancak bu ilişkinin nedensel olduğu anlamına gelmez. Örneğin, dondurma satışları ile suç oranları arasında yüksek bir korelasyon olabilir; ancak bu, dondurma satışlarının suç oranını artırdığı anlamına gelmez, bu durumda mevsimsel etkiler gibi üçüncü bir değişkenin etkisi olabilir.

3. Korelasyonun Kullanım Alanları

  • Sağlık Bilimleri: Hastalıkların belirli risk faktörleriyle olan ilişkisini anlamak.
  • Finans: Farklı finansal varlıkların fiyat hareketlerinin birbirleriyle olan ilişkisini analiz etmek.
  • Sosyal Bilimler: Farklı sosyal ve ekonomik faktörler arasındaki ilişkileri keşfetmek.
  • Pazar Araştırması: Ürün satışları ve tüketici davranışları arasındaki ilişkileri analiz etmek.

4. Korelasyon Analizinin Limitasyonları

  • Yalancı Korelasyon (Spurious Correlation): İki değişken arasında görülen ancak gerçekte üçüncü bir değişken tarafından açıklanan ilişkiler.
  • Veri Dağılımının Önemi: Korelasyon analizi, veri dağılımına duyarlıdır. Aykırı değerler veya veri setindeki anormallikler, korelasyon katsayısını büyük ölçüde etkileyebilir.

5. Korelasyon Analizinin Yapılması

Korelasyon analizi genellikle istatistiksel yazılımlar (SPSS, R, Python vb.) kullanılarak yapılır. Veri setleri üzerinde öncelikle görsel incelemeler (saçılım grafikleri vb.) ve açıklayıcı istatistikler uygulanır, ardından uygun korelasyon katsayısı hesaplanarak ilişkinin gücü ve yönü değerlendirilir.

Korelasyon analizi, veriler arasındaki ilişkileri anlamada güçlü bir araçtır, ancak sonuçların doğru yorumlanması için istatistiksel bilgi ve dikkat gerektirir.

 

Tanıştığımıza memnun oldum.👋

Yeni Eğitim Yazılarından İlk Sen Haberdar Olmak İster Misin?

Yalnızca yeni eğitim yazıları geldikçe sizi haberdar ediyoruz!

Yazar hakkında

Umut CİNDİLOĞLU

Herkese Merhaba;

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora öğrencisiyim, aynı zamanda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Çalışma alanlarım Yapay Zeka, Bilgisayarlı Görü, Derin Öğrenme ve Optimizasyondur.

Yorum Yap