İstatistik

6- Ki Kare

Ki-Kare Nedir? Ki-Kare Testi (Chi-Square Test), kategorik veriler üzerinde iki veya daha fazla grup...

İstatistik

5- Z Testi

Z Testi Nedir? Z-Testi, iki grup ortalaması arasındaki farkın anlamlılığını ölçmek için kullanılan...

İstatistik

4- T Testi

T Testi Nedir? T-testi, iki grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup...

Publishing made easy!

Don’t waste time learning how to modify code so that it works for you.
With our easy-to-use options you can focus on the important stuff – your website content.

[mks_button size=”medium” title=”Find out more!” style=”rounded” url=”https://demo.mekshq.com/voice/?page_id=411″ target=”_self” bg_color=”#dd3333″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”” icon_type=””]