Latest Posts

İstatistik

6- Ki Kare

Ki-Kare Nedir? Ki-Kare Testi (Chi-Square Test), kategorik veriler üzerinde iki veya daha fazla grup arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. İki ana türü bulunur: Ki-Kare uyum iyiliği...

İstatistik

5- Z Testi

Z Testi Nedir? Z-Testi, iki grup ortalaması arasındaki farkın anlamlılığını ölçmek için kullanılan istatistiksel bir testtir. Bu test, büyük örneklem büyüklüklerinde (genellikle 30 veya daha fazla gözlemden oluşan) kullanılır ve...

İstatistik

4- T Testi

T Testi Nedir? T-testi, iki grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir istatistiksel hipotez testidir. İki ana türü bulunur: bağımsız örneklem t-testi ve...